AKTUELLT

Sebrafilm har nu påbörjat filmandet för den nya Torsby filmen, ”Torsby 2024″. Filmen är en uppföljare till den film som gjordes 2000 av Sebrafilm och Medieprogrammet på Stjerneskolan,” 2000 sekunder i Torsby Nordvärmland”. Den nya filmen avser att spegla vad som hänt i kommunen under ca 23 år. För dig som har missat den första filmen finns en länk under bilden, där du kan se den. Mycket nöje.

https://vimeo.com/manage/videos/903974284


Sebrafilm har nåtts av ett tråkigt besked från Studieförbundet Kulturens, som vi har haft ett gott samarbete med

”Kulturens Bildningsverksamhet avvecklar sin statsbidragsberättigade studieförbundsverksamhet”

Efter ett stämmobeslut söndagen den 15 oktober kommer Kulturens Bildningsverksamhet (Kulturens) att inleda arbetet med att avveckla sin statsbidragsberättigade studieförbundsverksamhet.

Med anledning av de aviserade sänkningarna av statsbidragen till studieförbunden, där det stöd som ställs till förfogande minskas med omkring en tredjedel, försvinner Kulturens möjligheter att verka i hela landet.

–Idag är det svårt att driva ett litet statsbidragsberättigat studieförbund, på grund av höga administrativa krav och väsentligt minskade ekonomiska medel är det i princip omöjligt. Med de förutsättningar som nu gäller är det enda ansvarsfulla beslutet att avveckla den verksamheten, säger Åsa Kratz, förbundsordförande i Kulturens Bildningsverksamhet.

–Vi har under de senaste två åren genomfört ett grundligt omställningsarbete både vad gäller verksamhetens innehåll och administrativa rutiner och jag är mycket stolt över alla medarbetare och vad de åstadkommit för Kulturens Bildningsverksamhet. Trots alla våra ansträngningar har vi inte nått ända fram. Jag hoppas att all vår folkbildningsverksamhet finner nya sammanhang att blomstra i, säger Maria Rydén, förbundschef för Kulturens Bildningsverksamhet.

Nu inleds arbetet med att avveckla den statsbidragsberättigade studieförbundsverksamheten. Styrelsen och ledningen räknar med att avvecklingen är genomförd till slutet av sommaren 2024.

Den studieförbundsverksamhet som är planerad år 2023 kommer att genomföras.

Information kommer att publiceras på kulturens.se

Vid frågor vänligen kontakta oss

Åsa Kratz
Förbundsordförande
Mob. 070-176 32 14
asa.kratz@kulturens.se

Maria Rydén
Förbundschef
Mob. 072-524 99 86
maria.ryden@kulturens.se


Thorium har alltmer visat sig vara ett bra mycket bättre alternativ än uran i kärnkraft. Det har många fördelar. Man kan inte göra atombomber av avfall från thoriumkraftverk, man kan använda utbränt kärnavfall i processen istället för att behöva lagra det i tusentals år, man kan bygga väldigt små kraftverk med thorium som kan ligga där energin behövs, det finns ingen risk för härdsmälta eller explosioner, det behövs väldigt små mängder thorium för att utvinna energi i många år, Skandinavien har stora mängder thorium.

Bilden nedan visar hur mycket thorium som behövs för en persons energibehov under en hel livstid.

Klicka på länken nedan för att höra kärnkemist Dag Øistein Eriksen och läkaren och biologen Mareike Claussen tala om behovet av energi och om varför thorium är att föredra om man ska bygga ny kärnkraft.

https://vimeo.com/manage/videos/878204418


Biogas-ett sätt att göra drivmedel av avfall, gödsel, slam och åkervall

Sebrafilm har gjort två filmer om biogastillverkare och hur dessa arbetar. De båda filmerna finns nu i en kortversion som slagit samman två filmer till en. En del handlar om 8 bönder som gått ihop och byggt en ladugård där man tillsammans har ca 1600 djur och vars gödsel används för att göra biogas. Biogasen säljs sedan till Karlstads kommun som kör stadstrafikens bussar med denna. Det andra exemplet är från Stockholmsområdet där man gör biogas av avfall och slam från reningsverk. Professor Jörgen Ejlertsson talar här om hur man gör biogas och vilka olika avfallssorter som finns att tillgå för biogastillverkning, som vi idag betalar för att göra oss av med istället för att göra biogas av dem. Det finns en stark koppling mellan biogastillverkning och jordbruk. och detta utvecklar Ejlertsson i filmen. Hagfors kommun och Uddeholm funderar idag på att starta biogastillverkning och då använda bl a vall från marker, som inte används aktivt till jordbruk. Dels får man då ämne för biogastillverkning, men man får också fler jordar som förbättras genom vallodlingen och som sen kan användas till andra grödor. Detta skulle kunna var ett lyft för jordbruket i skogs- och mellanbygderna i landet, som idag sakta men säkert får växa igen. Klicka på länken för att se filmen.

https://vimeo.com/manage/videos/722461003/db1ca1ccddNaturen och vi

Seminariet Naturen och vi var en träff i Karlstad som handlade om Naturen och Naturskötarnas rättigheter. Ett antal bra föreläsare gjorde att dagen var lyckad, med många bra samtal och kunskapsutbyte, som följd. De som anordnade seminariet var Värmland visar världen vägen, med stöd av Global Kunskap, Hela Sverige ska leva, Swedbank och Studieförbundet Vuxenskolan.

Sebrafilm gjorde en liten film där föreläsarna intervjuades och den kan man se genom att klicka på länken nedan.

https://vimeo.com/manage/videos/863513827


Konferensen ”Framtidens värmländska måltid”, på Selma Spa i Sunne

Vid en välbesökt konferens i Sunne på Selma Spa deltog ca 100 personer från kommuner, livsmedelsbranschen, regionen och lantbrukare, som fick höra flera nyttiga föreläsningar samt delta vid en paneldebatt med branschfolk samt regionpolitiker. Sebrafilm gjorde några intervjuer vid tillfället med bl a Lantbruksminister Peter Kullgren, docent Per Frankelius och doktor i miljö-och energisystem Helén Williams.

Se intervjuerna via länken här nedan

https://vimeo.com/manage/videos/808637723/790cb1c01f


Energikris i Europa

https://vimeo.com/manage/videos/785729048

Ole Gunnar Ausvik, professor Mittenhögskolan Norge, förklarar i den här föreläsningen vilka orsaker det är som ligger bakom problemen med skenande energipriser i Europa. Mycket sevärt. Klicka på länken ovan för att se filmen.


https://vimeo.com/manage/videos/790327839/8b54eaefdb

Eli Moen, Professor på Handelshögskolan Oslo, talar om svårigheterna man brottas med i Norge vad gäller energipriser, brist på investeringar mm. Mycket bra intervju som belyser Norges problem trots (eller på grund av) oljerikedomarna.

Klicka på länken ovan för att se filmen


Thomas Jam Pedersen från Copenhagen Atomics föreläser om ett nytt sätt att använda kärnkraft. Man använder utbränt kärnavfall ihop med Torium för att skapa ny energi och deras tester visar på goda resultat. Föreläsningen är på engelska. Klicka på länken nedan för att se filmen

https://vimeo.com/manage/videos/787901412/14582307ca


Fäbodar i Sverige

Sebrafilm har tagit fram en film om fäbodar i Sverige, som ska användas i en gemensam ansökan från Norge/Sverige till UNESCO, för att bevara detta kulturarv. Olika fäbodar har visats; Kårebolssätern, Krype fäbod, Nysjöns fäbod. Tack till de som bidragit med bilder och ljud; Woodlands, Jonny Goude, Jan Hedberg, Advant, Länsstyrelsen Värmland och Dalarnas museum

Projektsamarbete om Grön lönsam tillväxt och lokal upphandling i Hagfors kommun.

Sebra Film har under ett år samarbetat med Global Kunskap och Hagfors kommun i projektet ”Grön lönsam tillväxt i Hagfors kommun”, för att producera filmer om grön lokal upphandling.
Filmerna ska utgöra en del av de material som skapas inom projektet för att engagera olika lokala målgrupper att samverka i frågor som berör grön lokal upphandling.
Under projekttiden har 3 filmer producerats och dom ska stimulera till ökad kunskap och inspiration om hur fotosyntesen kan ligga till grund för en ny utveckling och framtid i kommunen.
Projektet stöds förutom av Hagfors kommun också av Leader Växtlust Värmland samt av EU;s Landsbygdsprogram. Projektet är en viktig del i den tidigare beslutade ”Hagfors strategin”, där målet är att bli en hållbar kommun.
Ett antal filminspelningar och intervjuer har genomförts och den första filmen var klar i december 2019. De övriga filmerna kom under våren 2020.

Mer information finns på www.globalkunskap.se

Här nedan kan du se den första filmen.


Köp Boken om Bengt

Bengt Jonson producerade 100–tals filmer under åren 1961-2017. 
Under ibland mycket dramatiska resor och sammanhang kom Bengt och Sebra-teamet att filma i fler än 100 länder. 
KLICKA HÄR för att se ett kort avsnitt ur en av de få filmer vi har där Bengt står framför kameran. Inspelningarna är gjorda i Thailand och Kambodja.

Boken om Bengt har fått titeln ”En kärlek så stor” och har skrivits av Thor Ullerö. Boken som inte bara handlar om kärleken till de unika möjligheter filmmediet skapar, utan handlar också om kärleken till familjen och till människorna över hela planeten. 

Boken finns nu att köpa på Sebra Film.
För att köpa ett exemplar, ring oss på 070-621 52 22
eller maila oss på stefan.degerlund@sebrafilm.se

Boken kostar 200 :-/st.
Det går bra att få boken hemskickad, köparen står då för porto och frakt.

Boken om Bengt

Paketpriser:

► För 600 kr får du dessutom vår TV serie ”The Green Planet” som innehåller tre program och en CD med musiken från serien. För ett smakprov av musiken, tryck play på spelaren längst ned i detta inlägg. 

► För 1 000 kr får du även den helt nya filmen ”Den gröna cirkeln”, 7 min, med absolut färska intervjuer av några av de främsta debattörerna och experterna inom bioekonomin. I filmen möter vi professor Thomas Lundmark, SLU, som hävdar att Norden har en avgörande möjlighet att ta ledningen i utvecklingen av bioekonomin, mfl medverkande. KLICKA HÄR för att se två utdrag ut filmen ”Den Gröna Cirkeln”.

Sebra Film AB 
Stefan Degerlund