OM OSS

akjhsdjka

OM SEBRA FILM

Sebra Film AB är ett företag som skapar och producerar dokumentärer om aktuella globala ämnen och frågor. Företaget är beläget i Torsby i norra Värmland, Sverige.

För närvarande producerar Sebra Film filmer i de gröna frågorna med inriktning på skogen nya värden, bioekonomi, lokala och nationella försörjnings- och energifrågor som biogas, transporter, mm. Under de senaste åren har också flera produktioner varit inriktade på konst, musik, idrott, entreprenör- och ledarskap.

Sebra Film har producerat ett stort antal bidrag för nationell och internationell TV. Några tidigare produktioner som varit viktiga för företaget är bl.a. serierna ”The Green Planet”, ”World of Forest”, ”Challenges of the Seas”, ”Culture Spans the World”, ”World of Democracy”, ”Drugs Around the World” och ”Peace and Conflict”. I mer än 20 år har Sebra Film även samarbetat nära med forskare och upptäcktsresande Thor Heyerdahl för att dokumentera hans expeditioner och vetenskapliga verk.

Under mer än 55 år har ett omfattande film- och bildarkiv byggts upp från inspelningar i 130 länder. Arkivet används återkommande i nya produktioner, för seminarier, möten och utställningar samt olika visningar för publik.

” I do not hesitate to give Sebra Film much credit for my father`s success as a scientific popularizer.”

– THOR HEYERDAHL JR